Бичигт чулуу

Бичигт чулуу

Саяар тоологдох он цагийн хэлхээс салхи өртөөлсөн буурал эрдэнэ

Санаж сэрээх түмэн үрчлээ тодруулах сансрын эрчимт хөх аялгуу

Сайнийн ерөөлд эрдэм үзүүлэн тэтгэх сав шимийн гүн билэгт товчоон

Саад тотгор үр дагаварын үйлээс сэрэмжлэн бүүвэйлэх хүн бар чулуу

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

Бичигт чулуу

Саяар тоологдох он цагийн хэлхээс салхи өртөөлсөн буурал эрдэнэ

Санаж сэрээх түмэн үрчлээ тодруулах сансрын эрчимт хөх аялгуу

Сайнийн ерөөлд эрдэм үзүүлэн тэтгэх сав шимийн гүн билэгт товчоон

Саад тотгор үр дагаварын үйлээс сэрэмжлэн бүүвэйлэх хүн бар чулуу

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

Бичигт чулуу

Саяар тоологдох он цагийн хэлхээс салхи өртөөлсөн буурал эрдэнэ

Санаж сэрээх түмэн үрчлээ тодруулах сансрын эрчимт хөх аялгуу

Сайнийн ерөөлд эрдэм үзүүлэн тэтгэх сав шимийн гүн билэгт товчоон

Саад тотгор үр дагаварын үйлээс сэрэмжлэн бүүвэйлэх хүн бар чулуу

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!

Хөх Монгол овогт Д. Очирбат

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *